Program Details

Work, Sex, Money


with Orhun Cercel
April 11 / 8:00 PM - April 13 / 6:00 PM

Work, sex and money;  these are important areas in our lives we look to instinctively for satisfaction. We hope that we will find fulfillment and pleasure in them. Sometimes we do and at other times they are problematic. Often we search for practical advice and solutions on ways to handle such things.


The Shambhala teachings call on us to engage with the world, our environment, and the society we live in, as our practice. They teach us to find awake in that engagement. In this approach involvement with the world is a means to practice rather than a distraction.


We need to break down the artificial barriers we construct for ourselves between spiritual endeavors and the everyday aspects of our lives. The Shambhala path is designed to reveal the inherent sacredness of our ordinary living situations, which is how we connect with sanity on the spot.


De leraar voor dit weekend is Orhun Cercel. Orhun groeide op in vele landen: Taiwan, Italie, Turkije en Argentinie, aangezien hij samen met zijn vader reisde, die een diplomaat was. Hij studeerde economie en internationale betrekkingen en heeft vele jaren bij een investeringsbank gewerkt. Verder studeerde hij psychotherapie en Chinese geneeskunde. Hij is in 1990 begonnen met mediteren en is een student van Sakyong Mipham Rinpoche. Onlangs heeft hij een acht-maanden retraite afgerond in Gampo Abbey, het Shambhala klooster in Canada. In 2012 is hij benoemd tot Acharya, wat een senior leraar is binnen de Shambhala organisatie. We zijn zeer blij dat Acharya Orhun Cercel dit speciale weekend komt geven. Hij zal de lezingen in het engels geven. Indien gewenst kan er voor vertaling gezorgd worden.


Tijdens dit weekend proberen we de sangha van de jongerenavonden en/of evenementen te verenigen met de bredere sangha. We doen dit omdat we denken dat er veel van elkaar te leren valt en het leuk zou zijn als er meer contact(momenten) zou zijn tussen deze twee groepen. Praktisch gezien houdt dit in dat we er naar streven om de groep voor de helft uit jongeren te laten bestaan.


Betaling kan contant of op NL43 TRIO 0212 4980 37 aan ‘Shambhala Centrum Amsterdam’ onder vermelding van de titel van dit programma.
Bij geannuleerde deelname geldt volledige restitutie.

Go to Amsterdam's website