Program Details

Sangha dialoog


January 26 / 9:30 AM - January 26 / 6:00 PM

Deze bijeenkomsten maken onderdeel uit van een serie open dialogen waarin we met elkaar dieper willen ingaan op wie wij zijn en wat we willen en kunnen als Rotterdamse sangha.


Deze dialogen moeten, zo is het idee, vooral een open ruimte bieden, waarin iedereen de vrijheid kan ervaren de vragen, wensen en gedachten open en vriendelijk te delen.


Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen die zich verbonden voelt of wil voelen met de Rotterdamse sangha. Dit geldt voor leden, vrienden en belangstellenden. En natuurlijk is een ieder die er de voorgaande dagen niet bij was, welkom om naar deze bijeenkomst te komen.


De volgende bijeenkomst is op 2 maart 2014.

Go to Rotterdam's website