Program Details

Att tala från hjärtat


with Pavitra Wolf Matthews
October 8 / 6:30 PM - October 8 / 8:00 PM

To allow room for what we usually push against. To open.
Training the heart muscle, the chitta, to open.
That which is so scared, so frozen, training it to open…
Pema Chödrön 


Att tala från hjärtat


I vardagen kan det vara svårt att sätta ord på våra djupare känslor. Att tala från hjärtat är att tala vår mikroskopiska sanning. Det ger oss chansen att stanna upp och vara mer äkta och sårbara än vad vi normalt tillåter oss att vara inför oss själva och inför varandra.
Vår grundläggande godhet får lov att titta fram och bli sedd.


När vi verkligen öppnar upp och talar utifrån vårt hjärta kommer vi både närmare oss själva och andra.


Denna grupp-practice kan stärka vår relation till oss själva och föra oss närmare samman med andra, dvs. stärka oss som sangha.


Lärare: Pavitra Wolf Matthews, Karuna Mindfulness instruktör
Tid: kl. 18.30-20.0


Datum: tisdagar 
8/10  
22/10 
5/11  
19/11
3/12


Plats: Stockholm Shambhala Center, Sandelsg. 8, T-Karlaplan el Stadion, Buss 4,1, 62, 72
Kostnad: 500:- för hela kursen (350:- för medlem, studerande, arbetssökande och pensionär) som kan sättas in på pg 1342970-9, Shambhala Stockholm.OBS! Endast för medlemmar / aktiva i sanghan!

Go to Stockholm's website