Program Details

Treball, sexe i diners (Barcelona)


with Orhun Cercel
October 4 / 7:00 PM - October 6 / 5:00 PM

Les ensenyances de Shambhala ens animen a implicar-nos en el món, el nostre entorn i la societat en la qual vivim, com a part de la nostra pràctica. Ens ensenyen a trobar un despertar en aquesta implicació. En aquest enfocament, participar en el món és una manera de practicar en lloc d’una distracció.


Necessitem trencar o destruir les barreres artificials que ens construïm entre l’aventura espiritual i els aspectes quotidians de la nostra vida. La via de Shambhala està dissenyada per posar de manifest la sacralitat inherent a les situacions ordinàries de la vida, que és com connectem amb la sensatesa del moment present.


Las enseñanzas de Shambhala nos animan a implicarnos en el mundo, en nuestro entorno y en la sociedad en la que vivimos como parte de nuestra práctica. Nos enseñan a encontrar un despertar en esa implicación. Viéndolo así, participar en el mundo es una manera de practicar en vez de una distracción.


Tenemos que destruir las barreras artificiales que construimos para separar la aventura espiritual de los aspectos cotidianos de la vida. La vía de Shambhala está diseñada para poner de manifiesto la sacralidad inherente en las situaciones corrientes que es la forma de relacionarse con la cordura del momento presente.


Curso abierto a quien lo desee, con el acharya Orhun Cercel.


El 4, 5 i 6 d’octubre del 2013


Amb l’Acharya Orhun Cercel


Grup Shambhala de Barcelona


Al Centre Cos, Gran de Gràcia 77, principal 1a


08012 Barcelona


Coordinación e información: Margarita Maragall itamaragall@hotmail.com Tel. 629 14 05 92

Go to Barcelona's website