Program Details

Boekpresentatie Han de Wit: Wijsheid in Emotie


with Han de Wit
July 5 / 7:30 PM - July 5 / 9:30 PM

Emoties geven kleur aan ons leven. Ze zijn de energie van onze geest. Die energie wordt gedreven door ons verlangen naar geluk, het verlangen iets van ons leven te maken. Dat verlangen vormt het kloppend hart van ons menszijn en komt tot uitdrukking in emoties als levensvreugde, compassie, vriendelijkheid, toewijding, ontroering.


Maar als dat verlangen in het keurslijf van eigenbelang en egocentrisme wordt geperst, dan nemen emoties andere vormen aan, zoals afgunst, hebzucht, agressie, haat, wrok. Daar lijden we onder. We kunnen deze emoties proberen te bestrijden of te ontkennen. Maar dat is olie op het vuur, een verloren strijd.


Wat is het alternatief? In het boeddhisme vinden we een intrigerend antwoord: al zijn sommige emoties nog zo destructief en pijnlijk, ook dan ligt er wijsheid in verborgen. Als we contact maken met deze wijsheid, bevrijden we deze emoties uit hun egocentrische vervorming. Hoe daarmee ervaring op te doen is het thema van Wijsheid in Emotie.


Dr. Han F. de Wit heeft een aantal succesvolle publicaties op zijn naam: o.a. Contemplatieve psychologie (4e dr. 2000), De verborgen bloei (13e dr. 2010) en De lotus en de roos (6e dr. 2010).


Registreren is voor ons handig, maar niet noodzakelijk.
Voor niet-leden kost de toegang 5 euro. Voor leden gratis.

Go to Rotterdam's website