Program Details

Algemene Ledenvergadering


May 1 / 7:30 PM - May 1 / 9:30 PM

Iedereen is van harte uitgenodigd om de Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
De agenda ziet er als volgt uit.


19.00Koffie en thee19.30Meditatie19.45Deel I: ALV 
  • Rondje agendapunten 
  • Notulen ALV 2012 
  • Jaarverslag en -rekening 2012  
  • Rondvraag20.30Deel II: Begroting en Bestuur 2013


 

  • Begroting 
  • Financiële-actielijst 
  • Bestuur 2013 
  • Rondvraag21.30Afsluiting en borrel


Go to Rotterdam's website