Program Details

Sangha-bijeenkomst


April 21 / 10:00 AM - April 21 / 5:00 PM

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een serie open dialogen waarin we met elkaar dieper willen ingaan op wie wij zijn en wat we willen en kunnen als Rotterdamse sangha.


De eerste bijeenkomst is geweest op 10 februari 2013. Zowel de goede opkomst als de sfeer en de resultaten van deze dag heeft de indruk versterkt dat we als sangha toegroeien naar een hechtere gemeenschap, waarin vriendelijkheid en openheid hand in hand gaan.


Wij willen graag verder met deze sangha dialoog. Die moet, zo is het idee, vooral een open ruimte bieden, waarin iedereen de vrijheid kan ervaren de vragen, wensen en gedachten open en vriendelijk te delen.


Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen die zich verbonden voelt of wil voelen met de Rotterdamse sangha. Dit geldt voor leden, vrienden en belangstellenden. En natuurlijk is een ieder die er de eerste dag niet was welkom om naar deze tweede bijeenkomst te komen.


Met elkaar
Met elkaar zorgen we voor koffie met lekkers, soep bij de lunch, dekken de tafel, wassen af. En met elkaar zorgen we voor de goede sfeer met elkaar.


Potluck
Voor het avondeten wordt wordt iedereen uitgenodigd iets mee te nemen. Je mag helemaal zelf weten wat (hartig, dessert, salade, warm, koud, eten, drinken...) Een oefening in vertrouwen... en in het doen met wat zich aandient. We laten ons verrassen. En... Zo kan de dag kosteloos verlopen.


 


Het programma ziet er als volgt uit.


9.30 koffie klaar


10.00 – 11.00 zitmeditatie


11.00 – 12.30 inleiding en programmaleiding Dian Marie Hosking


en Ernst Kleisterlee, Kringgesprekken en twee-gesprekken


12.30 – 14.00 lunchpauze, boodschappen worden gedaan, soep wordt verzorgd


samen tafeldekken en weer opruimen


14.00 – 17.00 vervolg programma


1700 – 17.30 plenaire afsluiting


17.30 – ca. 20.00 drankje, eten voorbereiden, eten en opruimen

Go to Rotterdam's website