Program Details

Praca z emocjami/ Dealing with Emotions


with Sarah Coleman
April 19 / 7:00 PM - April 21 / 7:00 PM

Praktyka medytacji buddyjskiej znana jest jako najlepszy środek służący oswojeniu umysłu. Czasami jednak, instynktownie starając się uciec od chaosu naszych emocji, stosujemy technikę medytacji niewłaściwie, aby subtelnie manipulować swoim umysłem. W imię "puszczania" etykietujemy całe nasze doznanie "tylko myślenia" i staramy się odciąć od przytłaczającego chaosu uczuć naszego SERCA i schronić się w naszej łatwej do zrozumienia i analitycznej GŁOWIE. To na wskroś cyniczne podejście odcina nas od naszego serca jako źródła namiętności, współczucia i komunikacji. Podczas tego warsztatu będziemy badać pogmatwaną i czasami surową energię naszych emocji, z punktu widzenia trzech jan (pojazdów) Buddyzmu Tybetańskiego: hinajany, mahajany i wadżrajany.
Z postawą prawdziwej dociekliwości w badaniu tego, co się naprawdę z nami dzieje, będziemy najpierw ćwiczyć rozpoznawanie pierwotnego bólu i pomieszania, następnie zaprzyjaźnianie się z nim, a w końcu uznanie go jako prawa przysługującego człowiekowi od narodzin. W szczególności będziemy przygladać się temu, jak podczas siedzącej medytacji przekierować naszą uwagę od "puszczania" na pozwolenie sobie by być. Jedynie wtedy, gdy otworzymy się na pełne spektrum naszego doświadczenia, zamiast starać się być "profesjonalnym medytantem", który wie jak wszystko robić właściwie, możemy nauczyć się przyjmować autentyczność bycia ludzką istotą z radością i ciepłem.Warsztat ten będzie się składał z wykładów, praktyki medytacji, ćwiczeń doświadczania i dyskusji grupowych. Uczestnicy będą mieli również sposobność spotkania się z instruktorem medytacji i otrzymania indywidualnych instrukcji medytacji.


 


Sarah Coleman


Zajęcia poprowadzi Sarah Coleman, uczennica Chogyama Trungpy Rinpoczei Sakyonga Miphama Rinpocze, od roku 1972. Sarah naucza Buddyzmu i Szambali od ponad trzydziestu pięciu lat, w Europie mieszka i naucza od roku 1996.


  The seminar will be led by Sarah Coleman. She has been a student of the Dorje Dradul, Chögyam Trungpa, Rinpoche, and Sakyong Mipham Rinpoche since 1972. Serving as the Dorje Dradul's editor for many years, she had the good fortune to spend a lot of time with him, and worked on many of his publications, including Shambhala, the Sacred Path of the Warrior. Sarah has taught extensively for more than thirty years, and has been living and teaching in Europe for the past sixteen years.


 


 


Sugerowana darowizna (w celu sfinansowania kosztów organizacji programu): 


220 zł, 
(w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innej kwoty lub rozłożenia jej na raty)


Potwierdzeniem udziału jest wpłata zaliczki 50 zł na konto:

Krakowska Grupa Szambali
ul. Miodowa 32/5
31-052 Kraków

Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440


Więcej informacji:


e-mail: szambala.krakow@gmail.com
telefon: +48 501 363 433 


Otwarty  wykład rozpoczynający warsztat  odbędzie się w piątek 19 kwietnia o godz. 19.00 w Śródmiejskim Domu Kultury ul. Mikołajska 2 (lokalizacja na mapie).


Ramowy harmonogram:


Sob-nd 9.30 - 19.00


Przerwa obiadowa ok. 13.00 (obiad we własnym zakresie)Zapraszamy osoby początkujące!


Buddhist meditation practice is known as the best means of taming our minds. In
our instinctive desperation to escape the turmoil of our emotions, however, we
sometimes misuse our meditation technique to subtly manipulate our minds. In
the name of ‘letting go,’ we label our entire experience ‘just thinking,’ and try to
leap out of the overwhelming chaos of our HEART feelings and take refuge in our
clear and analytic HEADS. This essentially cynical approach cuts us off from our
hearts as the source of passion, compassion and communication.


During this weekend, we will explore the confused and sometimes raw energy
of our emotions according to the view of the 3 yanas (vehicles) of Tibetan
Buddhism: hinayana, mahayana and vajrayana. With an attitude of real
inquisitiveness about what on earth is really going on with us, we will practice
first acknowledging the basic pain and confusion, then making friends with it,
and finally welcoming it as our human birthright. In particular, we will look at how
we can shift the emphasis in our sitting practice from letting go to letting be. Only
when we open ourselves to the entire spectrum of our experience, rather than
just trying to be ‘professional meditaters’ who know how to do everything right,
can we learn to embrace the genuineness of being human with joy and warmth.


The weekend will include talks, meditation practice, experiential exercises
and discussion groups. There will also be a chance for participants to meet
individually with a meditation instructor for personal meditation instruction.
Beginners are welcome!


Suggested donation: 70 Euro


Questions? Contact us at szambala.krakow@gmail.com.

Go to Krakow's website