Program Details

Being Brave, Transforming Our World


with Jan Mulder & Tycho van der Reijden
June 14 / 8:00 PM - June 16 / 6:00 PM

De moed hebben om onze wereld te transformeren


“In een snelle wereld vol agressie, hebben we andere beginselen nodig van waaruit we kunnen leven: moed en inzicht. Het allereerste moment van moed is vertrouwen krijgen in onze geest. We doen dat in meditatie. Als we weten hoe we vrede in onze geest kunnen creëren, kunnen we de wereld veranderen”


Sakyong Mipham Rinpoche


In augustus 2011 werd een 5-daagse publieke retraite gehouden onder leiding van Sakyong Mipham Rinpoche, Pema Chodrön en Acharya Adam Lobel.  De toegankelijke lezingen en daarin geïntegreerde beoefeningen zijn integraal op video opgenomen. Belangrijke thema’s als ‘fundamentele goedheid’ en ‘verlichte samenleving worden op zeer heldere wijze besproken. Hoe kunnen we vanuit onze beoefening vertrouwen en respect ontwikkelen in onze eigen waardigheid? En waar leidt het toe in ons dagelijks leven, als we vertrouwen in onze fundamentele goedheid?


We zullen deze thema’s behandelen aan de hand van het bekijken van de lezingen op video en verschillende soorten beoefening, zoals meditatie, contemplatie, shamatha yoga, de beoefening van diepgaand luisteren en spreken vanuit het hart. 


Het programma begint vrijdag 14 juni om 20.00 uur en eindigt zondag 16 juni  rond 18:00. Deze weekend retraite is zowel toegankelijk voor relatief nieuwe mensen als voor mensen die al langer meditatie beoefenen. Enige ervaring met zitmeditatie is echter wel gewenst.


De begeleiding is in handen Tycho van der Reijden en Jan Mulder.


De video’s zijn in het Engels en zijn niet ondertiteld.

Go to Leiden's website