Program Details

Verlichte Samenleving (audio opname lezing van Han de Wit)


with Lida Hospers
December 19 / 9:00 AM - December 19 / 11:00 AM

"Alle vormen van samenleven, van gezin tot aan werk, zijn gebaseerd op verbinding. En verbinding is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen waarin? In de fundamentele goedheid van onszelf en van anderen, in wat in het Mahayana-boeddhisme boeddhanatuur heet en waarvan het Mahayana zegt dat ieder mens deze boeddhanatuur bezit"  


                                                                                                     -                            Meer over Han de Wit


De ochtend begint om 09.00 uur met zitmeditatie. Komt u alstubieft op tijd, zodat we gezamelijk kunnen beginnen. Rond 9:30 zullen we gezamenlijk luisteren naar een lezing, die Acharya Han de Wit 25 oktober jl. op ons centrum hield.


Na afloop is er gelegenheid tot uitwisselen.


Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een gift is altijd welkom.Go to Leiden's website