Program Details

Maitri - praktyka świadomości przestrzeni / Maitri Space Awareness Practice


with Barbara Märtens
May 10 / 7:00 PM - May 12 / 7:00 PM

Wykład otwarty odbędzie się w piątek w Śródmiejskim Domu Kultury ul. Mikołajska 2 (lokalizacja na mapie)


Warsztaty w sobotę i niedzielę odbędą się w Szkole Podstawowej nr 22 ul. Chmielowskiego 1 (lokalizacja na mapie)


Aczaria Barbara Märtens


Jak nawiązać prawdziwy kontakt z własnymi emocjami i odkryć ukrytą w nich mądrość?


Tybetański buddyzm wadżrajany uczy nas, byśmy traktowali nasze emocje jako twórczy kapitał na ścieżce duchowej, zamiast odrzucać je, widząc w nich tylko źródło niekontrolowanych problemów, zakłócających raz po raz naszą praktykę i rozwój. Emocje uosabiają naszą mądrość i stanowią energię służącą do wypełnionego współczuciem komunikowania się ze światem.


Tradycyjne nauki wadżrajany, starożytne nauki o pięciu rodzinach Buddy, przedstawiają świat jako manifestację pięciu rodzajów mądrości. Ukazują nam, jak w każdej chwili, przyjmując właściwą postawę wobec naszych przeżyć, możemy przekształcać nasze neurozy emocjonalne w doświadczenie przebudzenia.


Tybetański mistrz medytacji Czogjam Trungpa Rinpocze, który potrafił przekazywać nauki buddyjskie umysłowości świata zachodniego, w 1971 roku stworzył praktykę nazwaną „Maitri - świadomość przestrzeni", czyli praktykę medytacyjną wykorzystującą pięć pozycji ciała i pięć kolorów, w celu przywoływania owych pięciu podstawowych energii. Praktyka ta pozwala nauczyć się nawiązywania kontaktu z naszymi emocjami i rozwijać bezwarunkową miłość wobec nas samych i świata. Opierając się na tych doświadczeniach, możemy podchodzić do naszego codziennego życia w sposób swobodniejszy i bardziej otwarty, przekraczać nawykowe wzorce emocjonalne i przekonać się, że nie musimy usuwać żadnego aspektu naszego istnienia, by odkryć nasz prawdziwy potencjał współczującej, przebudzonej i w pełni żywej istoty ludzkiej.


Maitri Space Awareness Practice Cultivating genuine contact with emotions


Tibetan Vajrayana Buddhism points out ways to welcome our emotions
as useful resources on the spiritual path rather than rejecting them as
uncontrollable troublemakers, again and again disturbing our spiritual practice
and development. Emotions embody our wisdom and provide the energy for
compassionate communication.


The ancient teachings of the five Buddha families explain our world as a
display of five different expressions of wisdom. Seasons, elements, forms,
emotions, thoughts, sciences, arts, colours - in short all aspects of our inner and
outer experiences are regarded as an expression of the interplay and potential
of these five archetypical forces. Dependent on the attitude we take towards
our experience, these traditional Vajrayana teachings guide us on how – each
moment anew - our emotional neurosis can be recognized and transformed into
awakened insight.


The Tibetan mediation master Chögyam Trungpa Rinpoche was a genius in
explaining the traditional teaching of Tibetan Buddhism to our western mind. He
developed new ways to understand the essence of these teachings, for example
in 1971, Chögyam Trungpa Rinpoche created a meditation practice using five
postures and five colours to evoke the five energies so that we could learn to
befriend emotions and ultimately develop unconditional love for ourselves and
others. On the basis of this experience we are able to approach our daily life
in a more playful and open manner; we are able to step beyond our habituated
emotional patterns and glimpse that we don’t have to exclude any aspect of our
being in order to discover the true potential as compassionate, awake and utterly
alive human beings.


Acharia Barbara Märtens: jest doświadczoną nauczycielką Treningu Szambali i Buddyzmu, propagatorką psychologii kontemplatywnej i sztuki Zen. Dwa lata temu Sakjong Mipham Rinpocze nadał jej tytuł Acharia, co oznacza wybitnego nauczyciela i naukowca, który swoim życiem daje wyraz naukom dharmy.


Acharya Barbara Märtens: Barbara is trained in Art&Cultural Education, contemplative psychology and Zen-arts. She is an experienced Buddhist and Shambhala practitioner and has taught for some years in many European countries. Two years ago she was empowered as acharya (senior Buddhist teacher) by Sakyong Mipham Rinpoche.


Sugerowana darowizna:
- do 31 stycznia 2013: 250zł 
- od 1 lutego 2013: 300zł
(w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innej kwoty lub rozłożenia jej na raty)


Krakowska Grupa Szambali
ul. Miodowa 32/5
31-052 Kraków


Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440


Więcej informacji:
e-mail: szambala.krakow@gmail.com, telefon: +48 501 363 433


Kliknij poniżej żeby się zarejestrować (prosimy nie używać w zgłoszeniu polskich znaków)


Costs: the program's price before 1st  February 2013 is 90 Euro, after 1st  February 2013 100 Euro


 


Registration: 
Please fill registration form below,


More information:
email: szambala.krakow@gmail.com, phone: +48 501 363 433

Go to Krakow's website