Programs for...

Krakowska Grupa Szambali

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
April 27, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
April 29, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 4, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 6, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 11, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 13, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Zadowolenie w życiu codziennym
with Sabine Rolf
May 16 - 18, 2014
KRAKOW

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 18, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 20, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 25, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 27, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 1, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 3, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Kado - Droga kwiatow
with Martina Hunsdieck
June 6 - 8, 2014
KRAKÓW

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 8, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 10, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 15, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 17, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 22, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 24, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 29, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 1, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 6, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 8, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 13, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 15, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 20, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 22, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 27, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 29, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 3, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 5, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 10, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 12, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 17, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 19, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 24, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 26, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 31, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 2, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
September 7, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 9, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
September 14, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 16, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Maitri - praktyka świadomości przestrzeni / Maitri Space Awareness Practice
with Barbara Märtens
September 19 - 21, 2014
KRAKOW

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 23, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
September 28, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 30, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 5, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 7, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 12, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 14, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 19, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 21, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 26, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 28, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 2, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 4, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 9, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 11, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 16, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 18, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 23, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 25, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 30, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 2, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 7, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 9, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 14, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 16, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 21, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 23, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 28, 2014
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 30, 2014
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
January 4, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
January 6, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
January 11, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
January 13, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
January 18, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
January 20, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
January 25, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
January 27, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
February 1, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
February 3, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
February 8, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
February 10, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
February 15, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
February 17, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
February 22, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
February 24, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
March 1, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
March 3, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
March 8, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
March 10, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
March 15, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
March 17, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
March 22, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
March 24, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
March 29, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
March 31, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
April 5, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
April 7, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
April 12, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
April 14, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
April 19, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
April 21, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
April 26, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
April 28, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 3, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 5, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 10, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 12, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 17, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 19, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 24, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
May 26, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
May 31, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 2, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 7, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 9, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 14, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 16, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 21, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 23, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
June 28, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
June 30, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 5, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 7, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 12, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 14, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 19, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 21, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
July 26, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
July 28, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 2, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 4, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 9, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 11, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 16, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 18, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 23, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
August 25, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
August 30, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 1, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
September 6, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 8, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
September 13, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 15, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
September 20, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 22, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
September 27, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
September 29, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 4, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 6, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 11, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 13, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 18, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 20, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
October 25, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
October 27, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 1, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 3, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 8, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 10, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 15, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 17, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 22, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
November 24, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
November 29, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 1, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 6, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 8, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 13, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Wtorkowa sesja medytacyjna
December 15, 2015
Otwarta sesja medytacyjna

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 20, 2015
Otwarte sesje medytacyjne

 
Location: Krakow

Niedzielna sesja medytacyjna
December 27, 2015
Otwarte sesje medytacyjne